Letölthető programfüzet:


Hamarosan...

Álom hava beköszöntött


„Karácsony készűl, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek ujra gyermekek
hogy emberek lehessetek!…”

/Wass Albert: Karácsonyi versek II./

A Karácsony eljövetelét immáron 2012. éve várják az emberek minden esztendőben, éppen ezért nevezzük ezt az időszakot ádventnek, eljövetelnek. Jézus születése arra az időszakra esik, amikor a természet mély álomba merül, erőt gyűjt. Az ember is akkor töltődik fel leginkább testileg, lelkileg, ha jól kialussza magát. Vajon mi mennyire használjuk a karácsony előtti heteket, napokat feltöltődésre, önvizsgálatra, egymás felé fordulásra? December hónapunk ősi magyar neve: Álom hava. A ma is használatos december elnevezést viszont még a rómaiaktól kapta, mivel eredetileg a római naptár tizedik hónapja volt (decem = tizedik), mielőtt a januárt és a februárt is hozzáadták az évhez. Rudolf Steiner szerint az álmokban jellemzően nem az álomképek a lényegesek, hanem az érzések és a hangulatok: November 30. napján „András zárja a hegedűt”, tartja a mondás, ami a zenés-táncos mulatságok, így a lakodalmak szüneteltetését jelentette ugyan, de nem zárta ki, hogy az ünnepi várakozás vidám hangulatban történjék, csak kicsit csendesebben. Nem véletlen tehát, hogy Sylvester János ennek a hónapnak a Víganlakó hó nevet adta. „Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás …” (Márai Sándor)
A családi-baráti összefogással, kalákában végzett munkák – kukoricafosztó, tollfosztó, fonó- alkalmain nem csak a tréfás-ijesztő mesék, találós kérdések, énekes játékok, hanem a házról-házra járó kántálók, (néhol „pacurkák” vagy „nyársdugók”) nótája, jókívánságai is felpezsdítették a falvak lakóinak életét. Igen, jót kívántak egymásnak, nem nagy dolgokat, „csak” ami az élethez kellett, de azt jó szívvel, nem csak formaságból. A fizetséget nem forintban mérték, a jóság pedig magától értetődően a szófogadásban, a tisztelet megadásában, a másik megbecsülésében nyilvánult meg. Mi az, amit átmenthetünk ennek öröméből a saját életünkbe?
A Mikulás-járás, a Luca-napi szokások a maguk pajzánságukkal, hogyan szolgálták a karácsonyvárást? – A rosszra, az ártalmas dolgokra irányították a figyelmet, hogy annak helyébe léphessen a tiszta szeretet. Felfedeztük-e, milyen örömforrásul szolgál, ha jó közösséghez tartozunk, ha odafigyelhetünk másokra? A betlehemi jászolhoz egymástól függetlenül, de a betlehemi csillag és az angyalok szavának hatására érkeztek a pásztorok, a napkeleti bölcsek… és érkezünk mi is, ha magunkhoz engedjük a Karácsony örömhírét. A házaló pásztorok bolondozása, a betlehemezők áhítata, a szentcsalád-járók segíteni akarása emberi példa számunkra is. Emiatt vagyunk képesek mi is a szeretet ajándékával meglepni egymást, ahogy Wass Albert fenti versének folytatásában is olvashatjuk:

„…Szent tükrébe végre egyszer
Pillantsatok tiszta szemmel,
tiszta szemmel, Istenszemmel
milyen szép is minden ember!
Minden ember szépségtenger
s mint a tenger csillagszemmel
telve vagytok szeretettel…!”

Betlehemi istálló

A ferences rend megalapítója, Assisi Szent Ferenc 1222 karácsonyán Betlehembe járt. A püspökre olyan nagy hatással volt a karácsonyi liturgia, hogy hazatérvén a pápához fordult engedélyért, hogy a következő esztendőben ő is hasonlóképpen ünnepelhesse meg a karácsonyt. Az első betlehem felállítása során az itáliai Greccióban Assisi Szent Ferenc 1223-ban megkérte egy barátját, hogy rendezzen be egy barlangot, készítsen jászolt, hozzon szalmát, szamarat és ökröt, értesítse a pásztorokat, és így "alkalmi színészekkel" felelevenítették a szent este eseményeit. Azt is elrendelte, hogy karácsonykor bőséges alamizsnát adjanak a szegényeknek, és kérte a gazdákat, hogy "a Jézus jászlánál hűségesen szolgáló jószágok utódai e napon dupla adag takarmányt kapjanak" „Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson (2, 7).”

A jászol - istálló

Az első igazi jászlat azonban Arnolfo di Cambio készítette 1283- ban Rómában a Santa Maria Maggiore bazilikában. Az ötlet aztán gyorsan terjedt az európai városokban. Sok jászol a főszereplőket kiegészítve hétköznapi jeleneteket, mesterségeket is bemutatott. A hagyományos betlehemben a Szent Családon kívül a pásztorok, a háromkirályok és az angyalok is jelen vannak. Az istálló menedéket, szállást adott a Szent Családnak. – A Karácsony üzenetét mi is ekképpen fogadjuk magunkba. A jászol és benne a széna a kis Jézus nyughelye, Ő maga pedig a megtestesült IGE, tanítása lelki táplálékunk. A Betlehemi istálló alakjai A Szent Család – Mária, József és a Kis Jézus. Sok esetben a jászol egész egyszerű, bölcsőszerű építmény volt. A szalma – a búza mint a legalapvetőbb táplálékunk, a kenyér szára – alapul szolgál az istálló padozatán, mint ahogy Isten Igéje is lelki tápláléka a hívő embereknek.

Az állatok

Bár a Biblia nem ad részletes leírást a helyről, ahol megszületett a Megváltó, a hagyomány szerint az oltárképeken, kódexekben is megjelenítik az ökröt és a szamarat a jászol mellett. A két állat valószínűleg Ézsaiás próféta könyvéből került a betlehemi jelenetbe. Mert szerinte Isten így emel vádat választott népe ellen: "Halljátok, egek, és te, föld, jól figyelj, mert az Úr beszél: Fiakat neveltem és naggyá tettem őket, ők azonban hűtlenné váltak. Az ökör megismeri gazdáját, és a szamár urának jászolát, csak Izrael nem ismert meg, népem nem tud semmit megérteni" (1, 2-3).

A betlehemes játék

Hazánkban főként katolikus vidékeken volt szokás a betlehemezés, amit december 24-én, délután játszottak. Ezen a napon felidézték Jézus születésének körülményeit a Biblia szerint. Eleinte felnőtt férfiak, később kisfiúk játszották el a történetet. A szálláskérés, az angyali szózat, a pásztorok útra kelése, majd a Kis Jézus megajándékozása a legfőbb vezérfonala a játéknak. Kötött vagy szabadon fogalmazott – sokszor tréfás pásztorbeszéddel-szövegekkel, dalokkal illusztrálták a jeleneteket. Végül jókívánságokkal búcsúztak el a háziaktól, akik köszönetképpen megajándékozzák őket.

A Betlehem elkészítése

Házilagosan is készíthetünk betlehemet, hiszen régen sem boltban vásárolták. Különféle természetes anyagok felhasználásával egyszerű, még is szép kifejezője lehet a Karácsonynak. Figuráit elkészíthetjük agyagból, textilből, szalmából, gyékényből, csuhéból, fából, papírból, gyapjúból, vegyes technikával, sőt fenyőtobozból is. A magyar betlehemes játékokban sokféle betlehemet visznek magukkal a betlehemezők. A templomforma a legelterjedtebb, de az egyszerű, elöl nyitott istálló is ismert. Farost lemezből, lécekből, de még kartondobozból is kialakítható. A felületét befesthetjük, leragaszthatjuk, tetszés szerinti anyaggal boríthatjuk. A belsejébe szénát vagy szalmát ragaszthatunk. Újabban nem csak a betlehemező gyerekek – óvodások és kisiskolások-, hanem felnőtt férfiak családok is fölelevenítik ezt a házaló, adománygyűjtő szokást.(csak most nem az adománygyűjtés, hanem az összetartozás érzése vezérli őket.) A köztereken, templomokban vagy templomok előtt felállított betlehemek az egyszerű, szalma figurás változattól a faragott, díszesen felöltöztetett formáig sok változatban megtalálhatóak.

Mindenki a maga alkotó fantáziája, eszközei, kézügyessége szerint alakíthatja egyedivé ezt a kedves szimbólumot, amit akár ma is elvihet barátaihoz, ismerőseihez, hogy odaillő dalokkal idézzék fel közösen a Kis Jézus születését Karácsony előestéjén.

Kustánné Hegyi Füstös Ilona múzeumpadagógus (Szabadtéri Néprajzi Múzeum)

These guys fake rolex watches are really unique. Yes, it's unique. Like elegant, this is a kind of unique. Elegant man for antique table, yellowish white dial records it is especially worth, still ringing ticks showed superb skill, elegance not to defile the such good stuff. That is domineering, domineering men are unparalleled momentum, this man for his replica watches uk watch. Long chain tied round the table, click on the machine table cover spring, "pa" is a pop, a palm, table cover closed, all lonely. My watch fake rolex watches needs to be overbearing people who need to set off, domineering indifferent to ease the table.
Friend Link: Nike Elastico Pro III IC Air Jordan 3.5 Men MBT Fora Gtx Women Nike Free Flyknit NSW MBT Flame Chaussures MBT Fora Gtx Damen Supra Bleeker Women Air Jordan 4 Adidas Ultra Boost Olympic Adidas John Wall 2 Homme Saucony Shadow 6000 Chaussures