Letölthető programfüzet:


Hamarosan...

Karácsonyi kívánságMit kérsz az angyalkáktól vagy Jézuskától karácsonyra? Írtál, rajzoltál nekik levelet? – kérdik a felnőttek a kicsiktől, hiszen alig várják, hogy a „kívánságlistát” kezükbe véve teljesíthessék annak legalább egy részét, így szerezve örömöt a gyerekeknek, hogy csak kis időre is, de angyalnak érezhessék magukat, most „hivatalosan”. 94 éves Édesapámmal beszélgetve megtudtam, hogy ennyi idő elteltével is a Karácsony maradt az egyik legkedvesebb gyerekkori emléke, amikor a karácsonyfát aszalt gyümölcsök, almák díszítették, finom kalácsillat lengte be a házat és a pattogó tűznél a család együtt hallgatta, majd énekelte a kántálók dalba foglalt örömüzenetét. Nagymamám, Katona Lídia akkor meg tudta teremteni ezt a szeretetteljes légkört, de honnan merítette hozzá az erőt, a képességet?

Most 1906-ból, az ő hatodik osztályos népiskolai olvasókönyvét lapozva megakadt a szemem egy rövidke olvasmányon, a „Három kívánság”-on. A népmesék világából sokféle változata ismert a csodavárásnak, ez azonban a népi bölcsesség erejével sűríti össze a lényeget: „Három dolog van, amit az emberek leggyakrabban szoktak maguknak kívánni: okosságot, hatalmat és gazdagságot….Hanem azt csakugyan kevesen tudják, hogy tulajdonképpen akárki maga is teljesíthetné e nagy kívánságot…..Megtanít erre bennünket egy hajdani bölcs e szavakban: Az az okos, aki mindenkitől tanul; az a hatalmas, aki indulatain uralkodni tud, és az a gazdag, aki kevéssel megelégszik.”

A kívánság szót hallva a mai ember mire gondol? Tudunk a fenti mérce szerint gondolkodni és élni? Nem túl földhözragadtak a kívánságaink? Ha másnak vagy magunknak jót szeretnénk, erősen gondolunk rá, sőt ki is mondjuk, mert hiszünk a kimondott szó erejében.

Télvíz idején, a karácsonyt várva ádventi, házaló népszokásaink már formájukban is magukban hordozzák a kívánság lényegét: közeledjünk embertársainkhoz, figyeljünk egymásra, kívánjunk jót a másiknak, így szeretetet adunk és kapunk is. Ilyen egyszerű lenne? IGEN.

„Disznóölő Szent András” idén, 2014-ben vasárnapra esik. „Annyi malaca legyen a kentek disznajának, hogy egyik ólból kifussanak, a másikba befussanak, a harmadikba is jussanak!” – hangzott valaha a Lucázók rigmusa december13-án, vagy „Szent István szolgáinak” regölése karácsonyt követve. Egy év múlva aztán kiderült, beteljesedtek-e a jókívánságok, ami a termés és az állatállomány szaporaságát illette. Mindennek rendelt ideje van, a munkának és az ünneplésnek egyaránt, a jókívánságokból azonban sose elég. Nem mindegy viszont, hogy komolyan gondolja-e az illető, amit mond, és megadja-e a módját. A betlehemezők viselkedésére például szigorú „Betlehemi rendtartás” vonatkozott Lövétén (Udvarhely megyében): „…nem szabad a kocsmahelységeken forogni, fonóseregbe lányokhoz járni, az utcákon néma csendben kell járni, továbbá nem szabad világi énekeket énekelni…”

Karácsony estéjén a kívánságok testet ölthetnek, mint ahogy Jézus, Isten egyszülött Fiaként ajándékul érkezett az emberiségnek. A sötétségen a Világosság győzedelmeskedik, ahogy a karácsonyi gyertyagyújtás is emlékeztet rá. A pásztorok és a napkeleti bölcsek is jókívánságaikkal halmozták el a Kisdedet. Napjaink betlehemezői – ha tovább éltetik e szokást- tréfás beköszönő szövegükkel megalapozhatják a háziak jó hangulatát: „Tüdős-májas, gombócos-huppántos jó estét a házigazdának!”, majd a végén, az adományt gyűjtve: „Isten áldja meg e háznak gazdáját, Töltse meg Isten pincéjét, kamráját!”

A jókívánságok áradata országszerte folytatódik karácsony másod- illetve harmadnapján, az Istvánok (december 26.) és a Jánosok (december 27.) köszöntésével, a János-napi szentelt borral megpecsételve. Bálint Sándor, jeles néprajzkutatónk írja, hogy a köszöntő szöveg „rítushoz, szakrális alkalomhoz, megszentelt hagyományhoz kapcsolódik.” Az alábbi, Ung megyéből származó, közelmúltig éltetett István- és János-napi köszöntő szolgáljon jókívánságul mindannyiunknak ne csak az ünnep idejére:

„Víg légyen ülésed, fekvésed, járásod, víg légyen máskor is erre virradásod. Sőt, ha néha-néha esik is hibája, Fordul hozzád az Úr Jézus orcája. És amikor lelked testedbül kiméne, Az Úrnak angyala őrizeted lészen.” Éljen!”

Kustánné Hegyi Füstös Ilona

These guys fake rolex watches are really unique. Yes, it's unique. Like elegant, this is a kind of unique. Elegant man for antique table, yellowish white dial records it is especially worth, still ringing ticks showed superb skill, elegance not to defile the such good stuff. That is domineering, domineering men are unparalleled momentum, this man for his replica watches uk watch. Long chain tied round the table, click on the machine table cover spring, "pa" is a pop, a palm, table cover closed, all lonely. My watch fake rolex watches needs to be overbearing people who need to set off, domineering indifferent to ease the table.
Friend Link: Nike Elastico Pro III IC Air Jordan 3.5 Men MBT Fora Gtx Women Nike Free Flyknit NSW MBT Flame Chaussures MBT Fora Gtx Damen Supra Bleeker Women Air Jordan 4 Adidas Ultra Boost Olympic Adidas John Wall 2 Homme Saucony Shadow 6000 Chaussures